இன்று கிறிஸ்தவ பண்டிகை!

பாவின் ஸன்டே

March 29th 2020 (16/12/விகாரி)

நல்ல நேரம்

  • காலை : (7.30 – 8.30 AM)
  • மாலை : (3.30 – 4.30 PM)
  • இராகு : ( 4.30 - 6.00 PM )
  • குளிகை : ( 3.00 - 4.30 PM )
  • எமகண்டம் : ( 12.00 - 1.30 PM )

கௌரி நல்ல நேரம்

  • பகல் : (10.30 – 11.30 AM)
  • இரவு : (01.30 – 02.30 PM)
  • பிறை : (வளர்பிறை)
  • மீனம் லக்னம் இருப்பு 2 நாழிகை 11 வினாடி

பிறரிடம் குற்றம் காணாமல் நீ உன்னை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்.